Privacy verklaring

Fannie Coenen ART with love behoudt zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kun je een bericht sturen naar Fannie Coenen ART with love.

Fannie Coenen ART with love, www.fanniecoenen74.wordpress.com.
Gevestigd aan Durendaelweg 68, 5056 MX Berkel-Enschot. T: +31647870270, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en waarom?
Fannie Coenen ART with love verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn producten en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt omdat je op de hoogte wil worden gehouden van mijn blog posts waarin ik nieuwe tekeningen plaats, updates over markten en over andere leuke nieuwtjes schrijf. Ik verzend geen nieuwsbrieven.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Fannie Coenen ART with love verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van blog updates
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Fannie Coenen ART with love verwerkt ook persoonsgegevens vanuit wettelijke verplichting, zoals voor administratieverplichtingen en de belastingaangifte.

mixi

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid van bezoekers.
Zo nodig zal ik je expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens.

Ik heb tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Fannie Coenen ART with love, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fannie Coenen ART with love neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zou dan gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Social Media
Er is een social media button van Facebook op deze website, deze bevat een link naar de betreffende social mediapagina. Door middel van het klikken op deze button word geen persoonsgegevens verwerkt door Fannie Coenen ART with love, maar door de betreffende social mediadienst.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Fannie Coenen ART with love bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de maximale bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia, adres, e-mailadres
7 jaar > wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fannie Coenen ART with love verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er is 1 bedrijf die jouw gegevens verwerkt in mijn opdracht, dat is de website waarin ik mijn facturen maak. Hiermee heb ik een verwerkers-overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fannie Coenen ART with love  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Deze weblog is gemaakt in de gratis variant van WordPress. Daarom zijn er advertenties van derden zichtbaar in de diverse pagina’s. Ik heb hier geen invloed op en ben niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. WordPress gebruikt cookies voor optimalisatie van de website. Fannie Coenen ART with love gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fannie Coenen ART with love en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Fannie Coenen ART with love
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, ben ik verplicht om je te vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek, maar zeker binnen vier weken.

Fannie Coenen ART with love wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit het liefst ;-) pas nadat we er samen niet uit konden komen.  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Fannie Coenen ART with love neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Fannie Coenen Art with love.
Fannie Coenen ART with love heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware op mijn pc, zoals een virusscanner en firewall.

Berkel-Enschot, juli 2018

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.